Bàn thí nghiệm áp tường

Trong các trường đại học giảng viên có thể dùng nhiều phương pháp khác nhau để bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên trong đó phương pháp sử dụng các thiết bị dụng cụ thí nghiệm đặc biệt là bàn thí nghiệm áp tường. Nó cũng được sử dụng trong các trung tâm [...]

Tags: Bàn thí nghiệm áp tường 0 Comments